read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback

ebook ابوالمشاغل

[PDF / Epub] ☁ ابوالمشاغل Author Nader Ebrahimi – Tushna-hram.ru نادر ابراهیمی «ابوالمشاغل» را در ادامه کتاب «ابن مشغله»‌اش نوشته است و در آن بخش دیگری از زندگی خود را با قلم PDF Epub ابوالمشاغل Author Nader Ebrahimi Tushna hramru نادر ابراهیمی «ابوالمشاغل» را در ادامه کتاب «ابن مشغله»‌اش نوشته است و در آن بخش دیگری از زندگی خود را با قلم ? نادر ابراهیمی

Nader Ebrahimi Ñ ابوالمشاغل epub

?اب««ابوالمشاغل»، تجدید عهدی‌ست با آن جوانیِ پُرشور، آن جوانی ابدی، آن سلامت و غرور و التهاب و ایمان گر چه آنجا، در «ابنِ» مشغله، فرزند بودم و اینجا در «ابوالمشاغل»، پدرم»

text ç ابوالمشاغل Ñ Nader Ebrahimi

ابوالمشاغل«ابوالمشاغل» را در ادامه کتاب «ابن مشغله»‌اش نوشته است و در آن بخش دیگری از زندگی خود را با قلم زیبا و بیان گیرایش بازگو کرده استبه گفته خودش در مقدمه بلند و بسیار دلنشین ک?

read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback نادر ابراهیمی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران به‌ دنیا آمد تحصیلات مقدماتی را در این شهر گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکدهٔ حقوق وارد شد اما این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی، مدرک لیسانس دریافت کرد او از ۱۳ سالگی به یک سازمان سیاسی پیوست که بارها دستگیری، بازجویی و زندان رفتن را برایش درپی داشت ارایهٔ فهرست کاملی از شغل‌ها.

10 Comments on "read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback"

 • Ahmad Sharabiani

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلAbu al mashagel the father of jobsfirst published 1365 Roozbehan Publisher Ebrahimi's autobiography second volume Nader Ebrahimiتاری


 • Babak

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلجلد دوم از زندگی‌نامه شغلی نادر ابراهیمی به زیبایی جلد اولش، ابن مشغله، بود و من را مات و مبهوت خود کردنادر ابراهیمی، این مر


 • محمد علی شفیعی

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلزندگی من را این کتاب و ابن مشغله که ویش از این باید خوانده شود زیر و رو کرد، نادر ابراهیمی عزیز مثال آزادگیست برای من، حق این مرد هیچگاه شناخته نشد


 • Amirmahna

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلجلد دومِ ابن‌مشغله که مانند ابن‌مشغله عالی‌ستابوالمشغال روایت زندگی نادر بعد از 35سالگی‌ستاین دو کتاب آنقدر خوب و اثرگذار بوده و هستند، که هرکس می‌خواهد بگوید مشاغل زیادی را تجربه کرده‌ام، از عبارات ابن‌مشغله و ابوالمشاغل بهره می‌برد


 • Zahra Dashti

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلدر نوع خودش جالب بود البته مثل ابن مشغله ، بعضی عبارات و نکاتش برام بیشتر قابل تامل بود تا خط سیر ماجرا


 • Wanna

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلکتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل از نادر ابراهیمی جلداول و دوم زندگی نامه ی وی هستنداولین کتاب از 14 سالگی نادر تا حدود 35 سالگی را در بر می گیرد شرح تلاش ها و سر به سنگ خوردن ها و ناامید نشدن هایش به همراه این موضوع مهم که نادر برای پول ، شرافت


 • Tina

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلکتاب پر از حس صمیمیت و راستگویی بود جمله های فوق العاده ای داشت خیلی جاها حرفایی که میزنن و به ظاهر درسته رو نقد میکرد


 • Fatemeh Nazari

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلاین کتاب خوندنش از ابن مشغله بیشتر طول کشید چون جزئیات بیشتری داشت از یه لحاظی ابن مشغله رو بیشتر دوست داشتم و اونم سادگی ابن مشغله بود ابوالمشاغل بعد از انقلاب نوشته شده و حالا نادر ابراهیمی که دل پُری از بعضی آدم‌ها و اتفاقات پیش از انقلاب داشته، اونا رو بازگو می‌کنه و یک جاهایی هم کتاب بیشتر داره غر ها و ناراحتی‌های نویسنده رو بیان می‌کنه تا حالا خود روایت و داستانش رواز این‌


 • ઈiavasĦ

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغلکتاب با این جمله آغاز میشود هر انسان واقعی در زندگی پایبند به اصولی ست که با تهدید و تطمیع از آن اصول منحرف نمیشود و پشت تمام جملات کتاب شور و ارادۀ نویسنده ای را حس میکنید که در هیچ شرایطی از اصولی که به آن معتقد است کوتاه نمی آیدقسمتی از کتابمهم این است باور داشته باشیم که آمده ایم تاثیر بگذاریم و تغییر بدهیم؛ نیامده ایم


 • Sayyid Ali mar’ashi

  read doc Ä ابوالمشاغل ☆ Paperback ابوالمشاغل«ابولمشاغل»تصور کن که نشسته ای و هنرمندی خوان دلش را صمیمانه برای تو بگشاید و از ناملایمات روزگار شغلی و حرفه ای اش برایت قصه ها تعریف کند اگر «ابن مشغله» را نخواندی اصلا به سراغ این کتاب نرو که این دو تقدم و تاخری دارند بسان «نوجوانی» و «میان سالی» کسانی که حال و حوصله و دل و دماغی برای شنفتن حرف دل و تجربه چندساله بزرگ مردان را ندارند از نظر من یا متکبرترین انسان ها هستند و یا دل مرده ترین آنها صراحت لهجه ابن مشغله مرا هم بی پروا کرد