Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج

Pdf سیاه‌ مشق

❰PDF❯ ✈ سیاه‌ مشق Author هوشنگ ابتهاج – Tushna-hram.ru شامل غزلها، مثنوی ها، رباعی ها، دو بیتی ها و قطعه هائی از هوشنگ ابتهاج، ه ا سایهدلا دیدی که خورشید از شب سردچو آPDF سیاه‌ مشق Author هوشنگ ابتهاج Tushna hramru شامل غزلها، مثنوی ها، رباعی ها، دو بیتی ها و قطعه هائی از هوشنگ ابتهاج، ه ا سایهدلا دیدی که خورشید از شب سردچو آ شام

Reader  سیاه‌ مشق ↠ هوشنگ ابتهاج

ل غزلها، مثنوی ها، رباعی ها، دو بیتی ها و قطعه هائی از هوشنگ ابتهاج، ه ا سایهدلا دیدی که خورشید از شب سردچو آتش سر ز خاکستر برآوردزمین و آسمان گلرنگ و گلگونجهان دشت شقایق گ?

هوشنگ ابتهاج ↠ سیاه‌ مشق Mobi

سیاه‌ مشق?ت ازین خوننگر تا این شب خونین سحر کردچه خنجرها که از دلها گذر کردز هر خون دلی سروی قد افراشتز هر سروی تذروی نغمه برداشتصدای خون، در آواز تذرو استدلا این یادگار خون سرو اس?

Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج معروف به ه الف سایه او در ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت متولد شد و پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بودابتهاج سرپرست برنامه گل‌ها در رادیوی ایران، پس از کناره گیری داوود پیرنیا و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود تعدادی از غزل‌های او توسط خوانندگان ترانه اجرا شده‌استابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دورا.

10 Comments on "Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج"

 • Ahmad Sharabiani

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقBleak Travails I 1953 Bleak Travails II 1973 Bleak Travails III 1985 Bleak Travails IV 1992 Hushang Ebtehajتاریخ نخستین خوا


 • فرشاد

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقیادم‌ میاید سالها پیش از این زمانی که کودکی خردسال بودم روزی گلهای زرد رنگی که از باغچه چیده بودم‌ بر سر بالین مادربزرگ بردم مادربزرگ گلهای زرد را که دید اهی کشید و‌خواند ً گل زرد و‌گل زرد و‌گل زردبیا با هم‌بنالیم از سر درد َ مادر بزرگ چند روز بعد مرد حالا سایه را میخوانم و به این بیت که میرسم باز گریه میکنم میدانم سایه شاعر درد است اصلا سایه


 • ZaRi

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقچه غریب ماندی ای دل نه غمی ، نه غمگسارینه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاریغم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزدکه دگر بدین گرانی نتوان کشید باریچه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزانکه به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باریدل من چه حیف بودی که چنین ز کار ماندیچه هنر به کار بندم که نماند وقت کارینرسید آن که ماهی به تو پرتوی رس


 • Fatima

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقبه جز تک و توک حافظ و کامل خواندن شعرهای فروغ دیگر هیچ وقت به سمت هیچ کتاب شعری نرفته بودم و گرایشش را نداشته ام الا همین شعرهای سایه یا هوشنگ ابتهاج و اینکه مرا به روزهای خاص عاشقی ام برد همان زمان که خوش خیال و خام و نوجوان و پر احساس به تک تک شعرهایش چه عاشقانه ه


 • Nahid

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقنشود فاش کسی انچه میان من و توست تا اشارت نطر نامه رسان من و تو


 • peiman-mir5 rezakhani

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقنمیدونم چرا با اینکه اشعار این دفتر از شعر سیاه مشق رو با اینکه روزنامه وار و سریع خوندم، فوق العاده لذت بردم مردِ بزرگی بود، میهن پرستی ابتهاج در اشعارش به خوبی نمایان هستش یادت همیشه گرامی باد ابتهاجپیروز باشید و ایرانی


 • Pourya Safari

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقگر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنیسیر جهان در آینه ی روی او کنیخاک سیه مباش که کس برنگیردتآیینه شو که خدمت آن ماهرو کنیجان تو


 • Shadi

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقهنر گام زمان امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که


 • fคrຊคຖ.tຖ

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقگلِ زرد و گلِ زرد و گلِ زردبیا با هم بنالیم از سرِ دردعنان تا در کفِ نامردمان استستم با مرد خواهد کرد نامردص۳۳۹


 • Khparisa

  Book ä سیاه‌ مشقDownload ☆ هوشنگ ابتهاج سیاه‌ مشقبى نظيره،،، مدتى كه به تمرين خوشنويسى ميپرداختم از اين مجموعه سرمشق م